Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỗ trợ kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỗ trợ kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

9/21/2019

Xử lý lỗi dừng hình/vỡ hình/lặp tiếng thường xuyên trên K+ TV BOX

Xử lý lỗi dừng hình/vỡ hình/lặp tiếng thường xuyên trên K+ TV BOX Khi thường xuyên gặp tình trạng chất lượng hình ảnh, âm thanh không ổn định như dừng hình/vỡ hay nhòe hình/lặp tiếng, khách hàng có thể thực...

9/20/2019

Hướng dẫn xử lí lỗi [RE-1/2/…./501] trên K+ TV BOX

Hướng dẫn xử lí lỗi [RE-1/2/…./501] trên K+ TV BOX Lỗi kỹ thuật. Vui lòng kiểm tra đường truyền mạng Internet và khởi động lại (reboot) thiết bị [RE-1/2/…./501] Biểu hiện lỗi [RE-1/2/…./501...

9/19/2019

Cách thay đổi giao diện hiển thị trên đầu thu K+ Technicolor HD

Cách thay đổi giao diện hiển thị trên đầu thu K+ Technicolor HD Đầu thu K+ cho phép thay đổi giao diện hiển thị Tiếng Việt và Tiếng Anh. Người sử dụng có thể lựa chọn cho mình giao diện phù hợp. Bước 1...

Cách xử lí lỗi [PLR-105]/[PLR-3006] trên đầu thu K+ TV BOX

Cách xử lí lỗi [PLR-105]/[PLR-3006] trên đầu thu K+ TV BOX Chưa thực hiện được yêu cầu [PLR-105]/[PLR-3006] Nguyên nhân lỗi [PLR-105]/[PLR-3006] trên đầu thu K+ TV BOX: - Kênh ngẫu nhiên bị lỗi...

Lỗi [UP-00/01/02/ ...] trên đầu thu K+ TV BOX

Lỗi [UP-00/01/02/ ...] trên đầu thu K+ TV BOX Lỗi cập nhật. Vui lòng kiểm tra đường truyền mạng internet và khởi động lại (reboot) thiết bị [UP-00/01/02/ ...] Nguyên nhân Lỗi [UP-00/01...

9/18/2019

Lỗi [CO-01/02/03...] trên Đầu thu K+ TV BOX

Lỗi [CO-01/02/03...] trên Đầu thu K+ TV BOX Lỗi kết nối mạng. Vui lòng kiểm tra đường truyền mạng internet và khởi động lại (reboot) thiết bị [CO-01/02/03...] Nguyên nhân Lỗi [CO-01/...

9/17/2019

Lỗi [CHL-201]/[CAT-801] trên Đầu thu K+ TV BOX

Lỗi [CHL-201]/[CAT-801] trên Đầu thu K+ TV BOX Kênh này không thuộc gói kênh của bạn. [CHL-201]/[CAT-801] Biểu hiện trên màn hình TV: Trên màn hình sẽ xuất hiện câu thông báo: "K...

Hướng dẫn cài đặt đầu thu K+ TV Box

Hướng dẫn cài đặt đầu thu K+ TV Box Hình ảnh mặt trước của đầu thu K+ TV Box: Hình ảnh mặt sau của đầu thu K+ TV Box: B1: Cắm và Kết nối bộ chuyển đổi nguồn với TV BOX....

Cách cài đặt IP tĩnh và DNS của Google trên K+ TV BOX

Cách cài đặt IP tĩnh và DNS của Google trên K+ TV BOX Thực hiện cài đặt trong trường hợp chất lượng kết nối từ MODEM tới TV BOX chưa ổn định hoặc các cài đặt trên MODEM chưa phù hợp bằng cách: ...