4/13/2021

Lắp đặt K+ tận nhà | Dịch vụ Kplus chuyên nghiệp

Lắp đặt K+ tận nhà | Dịch vụ Kplus chuyên nghiệp Lắp đặt K+ , lắp chảo K+ và lắp đầu thu truyền hình K+ tận nhà trọn gói chỉ từ 125.000/tháng. Khách hàng đăng ký lắp K+ sẽ được trang bị tr...

3/12/2021

Tổng đài K+ VNPT

Tổng đài K+ VNPT Để xem được 4 kênh đặc sắc của Truyền hình K+ gồm: K+1, K+NS, K+PC, K+PM . Ngoài lắp đặt chảo K+ hoặc đầu thu K+ TV BOX. Khách hàng đang s...

Tổng đài K+ Viettel

Tổng đài K+ Viettel Để xem được 4 kênh đặc sắc của Truyền hình K+ gồm: K+1, K+NS, K+PC, K+PM . Ngoài lắp đặt chảo K+ hoặc đầu thu K+ TV BOX. Khách hàng đang s...

Tổng đài K+ FPT

Tổng đài K+ FPT Để xem được 4 kênh đặc sắc của Truyền hình K+ gồm: K+1, K+NS, K+PC, K+PM . Ngoài lắp đặt chảo K+ hoặc đầu thu K+ TV BOX. Khách hàng đang s...

Tổng đài K+ HTVC

Tổng đài K+ HTVC Để xem được 4 kênh đặc sắc của Truyền hình K+ gồm: K+1, K+NS, K+PC, K+PM . Ngoài lắp đặt chảo K+ hoặc đầu thu K+ TV BOX. Khách hàng đang s...

Tổng đài K+ SCTV

Tổng đài K+ SCTV Để xem được 4 kênh đặc sắc của Truyền hình K+ gồm: K+1, K+NS, K+PC, K+PM . Ngoài lắp đặt chảo K+ hoặc đầu thu K+ TV BOX. Khách hàng đang s...

Tổng đài K+ VTVCab

Tổng đài K+ VTVCab Để xem được 4 kênh đặc sắc của Truyền hình K+ gồm: K+1, K+NS, K+PC, K+PM . Ngoài lắp đặt chảo K+ hoặc đầu thu K+ TV BOX. Khách hàng đang s...