12/09/2021

Danh sách kênh K+ trên hệ thống đầu thu vệ tinh

Truyền hình vệ tinh K+ cung cấp dịch vụ truyền hình số vệ tinh độ nét cao. Cùng nhiều chương trình giải trí đặc sắc và độc quyền chỉ có trên K+.

Hiện tại hệ thống truyền hình K+ sử dụng bộ thiết bị gồm Chảo vệ tinh DTH và Bộ đầu thu HD giải mã tín hiệu. Có thể xem hơn 170 trên truyền hình cáp của nhiều nhà đài như: 

- Nhóm kênh VTV

- Nhóm kênh VTVcab

- Nhóm kênh VTC

- Nhóm kênh HTVC

- Nhóm kênh SCTV

- Nhóm kênh nước ngoài

- Nhóm kênh độc quyền của K+

- Nhóm các kênh địa phương

Chi tiết danh sách các kênh trên hệ thống K+ vệ tinh như sau:

Danh sách kênh K+ trên hệ thống đầu thu vệ tinh

Lưu ý:

- Danh sách kênh có thể thay đổi từng thời điểm

- Vị trí các kênh có thể thay đổi từng khu vực

- Số lượng kênh có thể thay đổi tùy vào vị trí lắp đặt của khách hàng