12/19/2018

Xử lý hiện tượng SC2: "Hãy chắc chắn thẻ đã được đưa vào đúng cách"?

Nguyên nhân:
  • Do thẻ giải mã chưa được cắm vào trong đầu thu đúng cách, hoặc:
  • Đầu thu hoạt động (được bật) liên tục trong thời gian dài, hoặc:
  • Đầu thu hoặc thẻ giải mã lỗi hỏng, cần thay thế.
Khắc phục:

Thực hiện và kiểm tra lại sau từng bước dưới đây:
Bước 1: Cần cắm lại thẻ đúng cách.
Mặt có lớp mạ động cần úp xuống phía dưới và đưa vào trong đầu thu trước. Đảm bảo thẻ giải mã được đưa hết vào trong đầu thu. Nếu vẫn còn xuất hiện thông báo trên màn hình TV, thực hiện B2.

Bước 2: Rút nguồn điện của đầu thu và cắm lại sau 1-2 phút.
  • Nếu đầu thu hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không được nghỉ ngơi cũng dẫn tới xuất hiện tin nhắn có nội dung trên. Chỉ cần rút nguồn điện đầu thu và cắm lại sau từ 1-2 phút.
  • Nếu vẫn còn thông báo trên màn hình TV, thực hiện B3.

Bước 3: Mang thiết bị ra trạm bảo hành hoặc đại lý gần nhất để kiểm tra.
  • Nếu đầu thu sử dụng tốt với thẻ khác. Cắm thẻ sang đầu thu khác cũng có thông báo I99/SC thì thẻ giải mã của bạn đã hỏng và cần phải thay thế.
  • Nếu thẻ giải mã sử dụng tốt với đầu thu khác. Cắm thẻ khác vào đầu thu cũng có thông báo I99/SC thì khe đọc thẻ trên đầu thu lỗi, cần phải thay thế.
  • Trường hợp đặc biệt, bộ chuyển cấp nguồn của đầu thu lỗi/hỏng cũng gây ra thông báo trên. Khi đó, bạn chỉ cần thay thế bộ cấp nguồn cho đầu thu là có thể khắc phục được.