12/19/2018

Xử lý hiện tượng: "AR5 – Kênh này không nằm trong gói thuê bao của bạn"?

Nguyên nhân:
  • Chưa có gói kênh (số 27, 39 và 41) trong thẻ giải mã, hoặc:
  • Đầu thu chưa nhận được lệnh kích hoạt, hoặc:
  • Đầu thu hoặc thẻ giải mã lỗi hỏng, cần thay thế.
Khắc phục:

Bước 1: Kiểm tra một số kênh trong danh sách kênh trên đầu thu:
Tên kênhVị trí
K+11 hoặc 200
VTV510
VTV27

Nếu xem được ít nhất 1 trong 3 kênh trên, chuyển sang Bước 2.
Nếu tất cả các kênh đều có thông báo AR5 và không xem được -> Đầu thu hoặc thẻ giải mã lỗi hỏng, thực hiện Bước 4.

Bước 2: Xác định tình trạng thuê bao tại thời điểm xuất hiện thông báo AR5.
Nếu bạn vừa thực hiện gia hạn cho thuê bao và vẫn xem được kênh VTV5 (Kênh số 10) -> Đầu thu chưa nhận được lệnh kích hoạt, cần liên hệ đại lý gia hạn hoặc bấm chọn Chat với chúng tôi ở góc dưới bên phải màn hình để yêu cầu hỗ trợ trực tuyến.
Nếu thuê bao còn hạn mà chưa gia hạn hoặc mới gia hạn và gặp thông báo lỗi này, cần thực hiện Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra gói kênh 27, 39 và 41 trong Thông tin thẻ.

Đầu thu HD Thế hệ mớiĐầu thu Samsung HD
Bấm phím Menu, chọn Cài Đặt -> Thông tin thẻ -> AA61Bấm phím Menu, Chọn Hệ thống -> Hệ thống khóa mã -> Thông tin thẻ -> AA61


Kết nối 1900 1592 và cung cấp thông tin về 3 gói dịch vụ 27, 39 và 41 cùng thông tin ngày/tháng/năm như trong hình dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Bước 4: Mang thiết bị ra trạm bảo hành hoặc đại lý gần nhất để kiểm tra.
Nếu đầu thu sử dụng tốt với thẻ khác. Cắm thẻ sang đầu thu khác cũng có thông báo AR3/AR4/AR7 thì thẻ giải mã của bạn hàng đã hỏng và cần phải thay thế.

Nếu thẻ giải mã sử dụng tốt với đầu thu khác. Cắm thẻ khác vào đầu thu cũng có thông báo AR3/AR4/AR7 thì khe đọc thẻ trên đầu thu lỗi, cần phải thay thế.