12/19/2018

Xử lý hiện tượng: "AR3/AR4/AR7 – Thuê bao của bạn đã hết hạn"?

Nguyên nhân:
  • Thuê bao đã hết hạn, hoặc:
  • Đầu thu chưa nhận được lệnh kích hoạt sau khi gia hạn thành công, hoặc:
  • Đầu thu hoặc thẻ giải mã lỗi hỏng, cần thay thế.
Khắc phục:

Bước 1:
Kiểm tra 1 trong 2 kênh VTV5 (Kênh số 10) hoặc VTV9 (Kênh số 14).
Nếu không xem được 1 trong 2 kênh trên, thực hiện Bước 3.
Nếu xem được, vui lòng thực hiện Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra thời hạn thuê bao.
Soạn tin nhắn có nội dung: K*hethan*12 chữ số thẻ giải mã cắm trong đầu thu (ví dụ K*hethan*135012345678) gửi tới 6058 (1000đ/sms).
Nếu ngày hết hạn là trước ngày gửi tin nhắn -> Thuê bao đã hết hạn và chưa được gia hạn. Truy cập http://bit.ly/2SVwn2y để gia hạn thuê bao hoặc liên hệ đại lý để yêu cầu hỗ trợ.
Nếu ngày hết hạn là sau ngày gửi tin nhắn -> Thuê bao còn hạn hoặc đã được gia hạn thành công nhưng đầu thu chưa nhận được lệnh kích hoạt, vui lòng giữ đầu thu ở trạng thái bật liên tục. Trường hợp vẫn chưa xem được sau tối đa 60 phút sau khi bật đầu thu, cần liên hệ đại lý gia hạn hoặc bấm chọn Chat với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ trực tuyến.

Bước 3: Mang thiết bị ra trạm bảo hành hoặc đại lý gần nhất để kiểm tra.
Nếu đầu thu sử dụng tốt với thẻ khác. Cắm thẻ sang đầu thu khác cũng có thông báo AR3/AR4/AR7 thì thẻ giải mã của bạn đã hỏng và cần phải thay thế.
Nếu thẻ giải mã sử dụng tốt với đầu thu khác. Cắm thẻ khác vào đầu thu cũng có thông báo AR3/AR4/AR7 thì khe đọc thẻ trên đầu thu lỗi, cần phải thay thế.