12/18/2018

Kiểm tra thời hạn thuê bao?

Cách 1: Soạn tin nhắn với nội dung K*hethan*12 chữ số thẻ giải mã (ví dụ K*hethan*135012345678) gửi 6058 (1000đồng/tin nhắn).

Cách 2: Gọi 19001592, bấm lần lượt phím 1, phím 2 và bấm số thẻ giải mã, kết thúc bằng phím # theo thông tin hướng dẫn tự động để nghe thông báo ngày hết hạn thuê bao (1000đ/phút).
Cách 3: Sử dụng mã thẻ và mã đầu thu để đăng ký tài khoản myK+ và kiểm tra thời hạn thuê bao thông qua tài khoản myK+.