Hiển thị các bài đăng có nhãn Sale. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sale. Hiển thị tất cả bài đăng

7/29/2019

Khuyến mãi lắp đặt K+ tháng 8 & 9/2019 tại TP.HCM

Khuyến mãi lắp đặt K+ tháng 8 & 9/2019 tại TP.HCM Truyền hình K+ tháng 8 & 9/2019 ưu đãi cực chất. Trọn bộ thiết bị HD: 495.000đồng 1.300.000đ gồm chảo thu, đầu thu, thẻ giải mã, đi...