12/19/2018

Xử lý hiện tượng màn hình đen?

Nguyên nhân:
  • Đầu thu hoạt động không ổn định do được bật/mở liên tục trong thời gian dài, hoặc:
  • Cáp HDMI chưa đảm bảo chất lượng, cần thay thế, hoặc:
  • Tín hiệu từ chảo thu xuống đầu thu không đảm bảo, hoặc:
  • Đầu thu bị hỏng, cần được kiểm tra, thay thế.0
Khắc phục:
Bước 1: Kiểm tra 1 trong 2 kênh VTV5 (Kênh số 10) hoặc VTV9 (Kênh số 14)!
Trường hợp xem được 1 trong 2 kênh trên, thực hiện Bước 2.
Trường hợp không xem được 2 kênh trên, thực hiện Bước 3.

Bước 2: Rút nguồn điện của đầu thu và cắm lại sau 1-2 phút.
Trường hợp chưa xem được, thực hiện Bước 4.

Bước 3: Thay thế cáp HDMI khác có chất lượng đảm bảo.
Trường hợp chưa xem được, thực hiện Bước 4.

Bước 4: Kiểm tra tín hiệu hiển thị trên đầu thu.

Trên điều khiển đầu thu K+, bấm phím Info từ 2-3 lần (đối với đầu thu Samsung) hoặc Menu -> Cài Đặt -> Tình trạng tính hiệu:

Đầu thu HD thế hệ mới (Technicolor)Đầu thu Samsung HD
Yêu cầu về tình trạng tín hiệu để không xảy ra hiện tượng màn hình đen: Cường độ tín hiệu (CĐTH) > 70% và Chất lượng tín hiệu (CLTH) > 98%.

Trong trường hợp CĐTH và CLTH dao động, thấp hơn giá trị yêu cầu trên (loại trừ trường hợp do thời tiết xấu gây ra), cần thực hiện các bước sau:

1: Kiểm tra và đảm bảo cáp tín hiệu từ chảo thu xuống đầu thu (màu trắng) đã được cắm và xoáy chặt vào cổng RF INphía sau đầu thu.
2: Kiểm tra và đảm bảo KHÔNG CÓ vật cản che chắn trước mặt chảo thu.
3: Kiểm tra và đảm bảo mắt chảo thu (LNB) KHÔNG nứt, vỡ. Trong trường hợp LNB nứt, vỡ, bị nước vào, cần thực hiện thay thế.
4: Kiểm tra và đảm bảo chảo thu được lắp đặt chắc chắn. Trong trường hợp các ốc vít trên chảo thu không được xiết chặt, cần tình chỉnh hướng chảo theo góc phương vị, góc ngẩng trong bảng dưới đây và xiết chặt lại các ốc vít:

Khu vựcMiền BắcMiền TrungMiền Nam
Góc Ngẩng (Độ)
(Theo thang chia độ sẵn có trên chảo thu)
505658
Góc Phương vị (Độ)
(Đo bằng la bàn)
126116111

Trường hợp không thể tự để tinh chỉnh, cần liên hệ với đại lý lắp đặt ban đầu để được hỗ trợ.
Yêu cầu về tình trạng tín hiệu để không xảy ra hiện tượng màn hình đen: Cường độ tín hiệu (CĐTH) > 70% và Chất lượng tín hiệu (CLTH) > 98%, đồng thời thông số BER [-6] = 0.

Trong trường hợp CĐTH hoặc CLTH dao động, thấp hơn giá trị yêu cầu trên hoặc BER [-6] > 0 (loại trừ trường hợp do thời tiết xấu gây ra), cần thực hiện các bước sau:

1: Kiểm tra và đảm bảo cáp tín hiệu từ chảo thu xuống đầu thu (màu trắng) đã được cắm và xoáy chặt vào cổng SAT INphía sau đầu thu.
2: Kiểm tra và đảm bảo KHÔNG CÓ vật cản che chắn trước mặt chảo thu.
3: Kiểm tra và đảm bảo mắt chảo thu (LNB) KHÔNG nứt, vỡ. Trong trường hợp LNB nứt, vỡ, bị nước vào, cần thực hiện thay thế.
4: Kiểm tra và đảm bảo chảo thu được lắp đặt chắc chắn. Trong trường hợp các ốc vít trên chảo thu không được xiết chặt, cần tình chỉnh hướng chảo theo góc phương vị, góc ngẩng trong bảng dưới đây và xiết chặt lại các ốc vít:

Khu vựcMiền BắcMiền TrungMiền Nam
Góc Ngẩng (Độ)
(Theo thang chia độ sẵn có trên chảo thu)
505658
Góc Phương vị (Độ)
(Đo bằng la bàn)
126116111

Trường hợp không thể tự để tinh chỉnh, cần liên hệ với đại lý lắp đặt ban đầu để được hỗ trợ.

Trong trường hợp đã thực hiện các bước trên và CĐTH, CLTH đã đạt yêu cầu nhưng tình trạng màn hình đen vẫn xảy ra, cần liên hệ với trạm bảo hành hoặc đại lý để được hỗ trợ.