9/17/2019

Cách cài đặt IP tĩnh và DNS của Google trên K+ TV BOX

Thực hiện cài đặt trong trường hợp chất lượng kết nối từ MODEM tới TV BOX chưa ổn định hoặc các cài đặt trên MODEM chưa phù hợp bằng cách:

Nếu đang xem truyền hình, bấm phím MENU, chọn CÀI ĐẶT.Nếu TV BOX chưa hoàn thành quá trình khởi động: Thực hiện cắm lại nguồn và bấm nhả phím Menu liên tục cho đến khi màn hình dưới đây xuất hiện:Bấm chọn CHỈNH SỬA CÀI ĐẶT MẠNG. Chọn kết nối Wifi hoặc Internet có dây.Chọn CHỈNH TAYThực hiện thay đổi:

Địa chỉ Ipv4: Chỉ thay đổi số trong ô cuối cùng từ trái sang: chọn 1 số trong dải 200 đến 253.

Ví dụ: 192.168.0.3 sẽ được đổi thành 192.168.0.234

Mặt nạ mạng cấp dưới: Không thay đổi

Bộ định tuyến: Không thay đổi

DNS1: Điều chỉnh thành 8.8.8.8

DNS2: Điều chỉnh thành 8.8.4.4

DNS3: Không cập nhật giá trị.Sau đó, Bấm phím OK duy nhất 1 lần vào mục XÁC THỰC. Lúc này các giá trị trong các ô quay về giá trị ban đầu.KH cần bấm phím Back (Quay lại) 1 lần duy nhất để về màn hình dưới đây và bấm OK vào kết nối Internet để đảm bảo những thiết lập trên đã chính xác:
Thực hiện bấm phím EXIT hoặc chọn CÀI ĐẶT HỆ THỐNG -> KHỞI ĐỘNG LẠI để TV BOX Khởi động lại.

Thông tin yêu cầu hỗ trợ khác vui lòng liên hệ: TỔNG ĐÀI 19001592