9/17/2019

Lỗi kỹ thuật [RE – 50] trên K+ TV BOXNguyên nhân Lỗi kỹ thuật [RE – 50] trên K+ TV BOX:
Do quá trình chuyển hướng (ví dụ đang xem Live muốn chuyển sang VOD, EPG và ngược lại).

Khắc phục Lỗi kỹ thuật [RE – 50] trên K+ TV BOX:
Khách hàng có thể bấm chọn CÀI ĐẶT TRUY CẬP, chọn CÀI ĐẶT HỆ THỐNG -> KHỞI ĐỘNG LẠI hoặc Rút nguồn TV BOX và cắm lại sau đó.

Nếu không khắc phục được, có thể áp dụng phương pháp đặc biệt: Rút nguồn TV BOX, rút cáp HDMI ra khỏi cổng HDMI trên thiết bị. Cắm lại nguồn và đợi khoảng 5 phút trước khi cắm lại cáp HDMI vào cổng HDMI trên thiết bị. Lưu ý nên chuyển sang cổng HDMI khác rồi chọn lại tín hiệu vào cho ti vi xem lỗi đã được khắc phục hay chưa.

Thông tin yêu cầu hỗ trợ khác vui lòng liên hệ: TỔNG ĐÀI 19001592