9/25/2019

Cách hẹn giờ chuyển chế độ ngủ trên đầu thu TechnicolorHD

Người sử dụng có thể hẹn giờ để đầu thu tự động chuyển sang chế độ chờ nhanh chóng bằng phím Sleep trên điều khiển đầu thu. Sử dụng các phím điều hướng Trái hoặc Phải trên điều khiển đầu thu để lựa chọn thời gian mong muốn.Khi đầu thu sắp chuyển về chế độ chờ sẽ có thông báo như dưới đây: