9/26/2019

Cách khóa kênh trên đầu thu K+ Technicolor HD

Đầu thu kĩ thuật số HD Technicolor cho phép hạn chế người sử dụng quản lý việc theo dõi truyền hình bằng thiết lập mã quản lý người dùng (PIN) vô cùng nhanh chóng.

Bước 1: Bấm phím Lock trên điều khiển đầu thu.Bước 2: Người dùng nhập mã kiểm soát người dùng mới và nhập lại ở phần Xác nhận lại.Bước 3: Danh sách kênh xuất hiện. Người sử dụng di chuyển và bấm phím OK để khóa kênh muốn khóa.Thực hiện bấm phím Back để Lưu và thoát. Khi chuyển các kênh đã khóa, người dùng cần nhập đúng mã PIN ở B2.