9/27/2019

Cách tạo danh sách kênh yêu thích trên đầu thu Technicolor HD trên Truyền hình K+

Mỗi người dùng có những kênh yêu thích khác nhau. Trong trường hợp KH không muốn nhớ thứ tự kênh hoặc muốn thao tác nhanh tới các kênh mà mình thường xuyên theo dõi, đầu thu HD Technicolor đưa các kênh vào danh sách kênh yêu thích 1 hoặc yêu thích 2. Từ đó có thể truy xuất nhanh tới các kênh mà không mất nhiều thời gian.

Bước 1: Bấm phím FAV trên điều khiển đầu thu.Bước 2: Bấm phím OK để thêm các kênh muốn đưa vào.Bước 3: Bấm phím màu Xanh (dưới cùng bên phải) để truy vấn tới danh sách kênh mong muốn.