9/28/2019

Cách xem lịch phát sóng trên đầu thu K+ Technicolor HD

Để thuận tiện cho các KH có thể theo dõi lịch phát sóng ngay trên đầu thu, K+ cung cấp trình điều khiển điện tử bằng cách bấm phím Guide trên điều khiển đầu thu. Từ trình điều khiển điện tử này, KH cũng có thể đặt lịch để đầu thu nhắc nhở mà không bỏ lỡ các chương trình yêu thích khi đang theo dõi ở một kênh khác.

B1: Bấm phím Guide. Sau đó chọn chương trình để đặt lịch nhắc nhở.B2: Bấm phím OK để hiện ra danh sách Tùy chọn.B3: Bấm phím OK để đặt lịch. Sau đặt lịch thành công, Đồng hồ sẽ chuyển thành Nhắc nhở.Nếu muốn hủy đặt lịch, bấm phím OK để Xóa bỏ nhắc nhở.Trong trường hợp muốn đầu thu nhắc nhở một hoặc nhiều kênh vào các thời điểm khác nhau trong ngày, người sử dụng có thể bật tính năng nhắc nhở bằng phím Timer trên điều khiển đầu thu.Thực hiếm phím màu Xanh để Thêm nhắc nhở: